Wiarygodny partner - całościowa obsługa klienta

Zamów dostawę luz w cysternie minimum 22001 l

Płyn do redukcji NOx ze spalin

Gwarantowana jakość AdBlue®

Zamów dostawę luz w cysternie minimum 2000 l

Płyn do redukcji NOx ze spalin

Gwarantowana jakość AdBlue®

Zamów dostawę luz w cysternie 2001 l - 5000 l

Płyn do redukcji NOx ze spalin

Gwarantowana jakość AdBlue®

Zamów dostawę luz w cysternie 5001 l - 10000 l

Płyn do redukcji NOx ze spalin

Gwarantowana jakość AdBlue®

Zamów dostawę luz w cysternie 10001 l - 15000 l

Płyn do redukcji NOx ze spalin

Gwarantowana jakość AdBlue®

Zamów dostawę luz w cysternie 15001 l - 22000 l

Płyn do redukcji NOx ze spalin

Gwarantowana jakość AdBlue®

NOXy® to 32,5% roztwór mocznika, wykorzystywany do redukcji tlenków azotu ze spalin w samochodach z silnikiem Diesla wyposażonych w system SCR. Służy wyłącznie do napełniania zbiornika przeznaczonego do AdBlue®. Nie wlewać produktu NOXy® do zbiornika z paliwem ani żadnych innych zbiorników zainstalowanych w pojeździe. Przed użyciem sprawdzić, czy na produkcie doczepione są wszystkie plomby. Rekomendowana temperatura przechowywania produktu: między -5 °C, a 30 °C. NIE PRZECHOWYWAĆ w bezpośrednim nasłonecznieniu. Materiały niezalecane oraz materiały odporne na działanie AdBlue® zostały opisane w normie ISO 22241. Produkt nie został zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz środowiska, ale NIE JEST PRODUKTEM SPOŻYWCZYM dla ludzi ani zwierząt.

© 2022 All rights reserved REVE JK