NOXy® i AdBlue®

wysokiej jakości roztwór mocznika do systemów SCR.

Dlaczego NOXy®?

NOXy® to marka Grupy Azoty utworzona dla produktu powszechnie znanego pod nazwą AdBlue®. AdBlue® powstaje na bazie wodnego roztworu mocznika o stężeniu 32,5%, który pozyskiwany jest z technicznie czystego mocznika oraz zdemineralizowanej wody.

Gwarancja najwyższej jakości

Fundamentem doskonałej jakości produktu, rzetelnej realizacji zlecenia oraz obsługi w najwyższym standardzie jest wieloletnie doświadczenie w segmencie produkcji wodnego roztworu mocznika 32,5% i dystrybucji bazującej na łańcuchu dostaw bezpośrednich do odbiorców ze wszystkich sektorów rynku

Najwyższą klasę produktu w całej rozciągłości procesu logistycznego, zapewniają sprawne działania logistyczne oraz bezwarunkowe spełnienie norm ISO 22241. Potwierdzają je stosowne certyfikatem właściwe dla danej partii produktów opuszczających zakłady.

Profesjonalne podejście, wiedza z zakresu procesu logistycznego i produkcyjnego oraz ogromny potencjał Grupy Azoty to główne czynniki przyczyniające się do nieprzerwanego dostępu do produktu na rynku. Działania firmy mają na celu stałe zaspakajanie popytu na produkt, który wzrasta na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Marka oferuje nie tylko produkt dobry jakościowo, ale także sprawnie działające zaplecze informacyjne i logistyczne oraz fachową pomoc techniczną ze strony ekspertów.

Zastosowanie

Produkt chemiczny NOXy® wykorzystywany jest w technologiach oczyszczania spalin, znajdując zastosowanie w procesie redukcji szkodliwych tlenków azotu do nietoksycznego azotu oraz nieszkodliwej pary wodnej. NOXy® używany jest w branży motoryzacyjnej, w szczególności w pojazdach z systemem SCR, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie emisji spalin, i dostosowanie ich poziomu do obowiązujących norm unijnych.

Transport

NOXy® można transportować w:

 • cysternach (dostawy częściowe min. 2 000 litrów oraz całocysternowe 22 000 litrów), 
 • pojemnikach DPPL o pojemności 1000 litrów,
 • kanistrach o litrażu 10, 18, 20, 30 litrów,
 • beczkach o objętości 220 litrów.

Wszystkie elementy zbiorników i kontenerów służące do transportu NOXy® powinny być wykonane z odpowiednich materiałów, aby zapobiec zanieczyszczeniu produktu oraz korozji stosowanych przyrządów. Zalecanym rozwiązaniem są wyroby z wysokostopowych stali austenicznych oraz tworzyw sztucznych.

Mając na uwadze wysoką jakość transportowanego produktu oraz dbałość o zachowanie jego pierwotnych właściwości, należy unikać długotrwałego przewozu w temperaturze przekraczającej 25°C. Pozwala to uniknąć rozkładu mocznika i/lub odparowania wody podczas korzystania ze zbiorników wentylowanych. Przestrzeganie określonych zasad postępowania jest niezwykle istotne dla zachowania odpowiednich właściwości produktu.

Przechowywanie

Produkt NOXy® powinien być przechowywany w:

 • pojemnikach bezciśnieniowych lub pojemnikach o dowolnej pojemności ze stali kwasoodpornej,
 • pomieszczeniach suchych i dobrze wentylowanych w zakresie temperatur -11,5°C do +30°C (bezpieczne granice od -5°C do +25°C).

Należy pamiętać, aby zbiorniki były odpowiednio chronione zarówno przed nadmierną ekspozycją na słońce jak i nadmiernym wychłodzeniem. Optymalne właściwości NOXy® zachowuje w temperaturze między -5°C a 25°C.

W wyniku długotrwałego przechowywania produktu poniżej -5°C, objętość substancji zwiększa się o około 7% w stosunku do stanu ciekłego co może doprowadzić do rozsadzenia zbiornika napełnionego płynem. Przechowywanie pojemników w temperaturze poniżej -11,5°C może doprowadzić do krystalizacji. W warunkach termicznych powyżej 25°C NOXy® może stracić częściowo swoje właściwości, a konsekwencją występującego w tych warunkach procesu hydrolizy, z ciągłym wydzielaniem się amoniaku, jest skrócenie okresu przydatności produktu

Korzyści ze stosowania NOXy®:

Wśród korzyści wynikających ze stosowania NOXy® należy wymienić:

 • Mniejsze o 3%-4% zużycie paliwa przez silniki pojazdów, które obowiązuje norma EURO 4,
 • Ograniczenie zużycia paliwa o 5% przez silniki pojazdów, które obowiązuje norma EURO 5.
 • Pozytywny wpływ na ochronę środowiska, poprzez spełnianie wymogów dyrektyw unijnych dotyczących ograniczeń w emisji spalin.
 • Obniżenie opłat drogowych w UE (na terenie Polski od lipca 2011 r. wprowadzony został elektroniczny system poboru opłat viaTOLL. Do 2014 r. system objął 2 880 km dróg.
 • Samochody ciężarowe, spełniające wyższe normy, płacą mniejsze stawki za przejechane kilometry
 • Możliwość utrzymania, w niektórych przypadkach także wydłużenia, okresów międzyserwisowych pojazdów.
 • Podniesienie wartości samochodu przy odsprzedaży

Normy

W państwach Unii Europejskiej obowiązują normy EURO. Dotyczą one regulacji emisji szkodliwych substancji, w szczególności: tlenku azotu (NOx), cząstek stałych (PM), węglowodoru (HC) oraz tlenku węgla (CO). Wszystkie te substancje są szkodliwe i emitowane głównie przez nowe pojazdy mechaniczne sprzedawane w obrębie UE. Systematycznie aktualizowane normy, wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne limity. Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami, dla pojazdów z silnikiem Diesla, ograniczenia emisji NOx zostały obniżone o 60%. Obrazując problem – dziś 25 samochodów ciężarowych emituje tyle samo spalin co w latach 70-tych jedna ciężarówka. W 2014 roku dyrektywa zmniejszyła obowiązujące limity o kolejne 80%. Regulacjami objęte są samochody ciężarowe oraz autobusy. Z uwagi na rozbudowaną infrastrukturę dróg i logistykę transportu lądowego w Europie, zastosowanie NOXy® ma szczególnie istotne istotne w przypadków samochodów ciężarowych z systemem SCR. Normy unijne dotyczą jednak większości pojazdów. Przykładowo, pojazdy pozadrogowe (tzw. non-road), czyli ciągniki, maszyny rolnicze o mocy silnika 175-760 KM, aby otrzymać homologację muszą spełniać restrykcyjne wymogi dotyczące emisji spalin wynikające z EURO IIIb. Dzięki tym wymogom, w porównaniu do poprzednich limitów, w fabrycznie nowych pojazdach emisja tlenków azotu redukowana jest o 50% a cząstek stałych o 80%.

Dostawy

NOXy® dostarczamy naszym Klientom na terenie Polski oraz w granicach Europy. Transport luzem w autocysternie oraz też dowóz produktu w mniejszych opakowania pod wskazany przez Państwa adres możemy zrealizować w ciągu 48 godzin.

W przypadku wątpliwości bądź pytań zachęcamy do skontaktowania się z naszą firmą.

Źródło: Grupa Azoty www.noxy.eu

AdBlue® jest zarejestrowanym znakiem towarowym na rzecz Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) / AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

NOXy® jest zarejestrowanym znakiem towarowym na rzecz Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. I NOXy® is a registered trademark of the Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A.