Nie warto oszczedzac na jakosci produktu

Jakost produktu to fundament biznesu. Warto pamietat o tym w prypadku zaopatrzania sie w wodny roztwór mocznika i wybieraé NOXy® AdBlue®. Produkty nizszej jakosci moga doprowadzit do uszkodzen i generowat ostatecznie wieksze koszty, niz zakupienie sprawdzonego roztworu o wysokiej jakosci.

  • Jakosć to wynik wieloletniego procesu

Nasz produkt odpowiada na to wyzwanie – NOXy® AdBlue® to preparat spod rak dostawcy z pietnastoletnim doswiadczeniem w zakresie produkcji i dostaw wodnego roztworu mocznika 32,5% – AdBlue® do odbiorców ze wszystkich segmentów rynku. Gwarantuje to nie tylko najwyzsza jakost, lecz takze profesjonalna i terminowa obstuge zamowien. Bezpieczny produkt powinien spetniat normy ISO 22241 (potwierdzeniem jest certyfikat
jakosci) oraz w petni odpowiadat na aktualne normy emisjispalin (Euro Voraz Euro VI).

  • Nieodpowiednie produkty t o duze ryzyko
Jakost wodnego roztworu mocznika 32,5% opiera sie przede wszystkim o czystost jego sktadu. Preparaty niezgodne z norma-m i ISO lub niepewnego pochodzenia moga wywotac istotne szkody.
– Technologia SCR oparta jest o selektywng redukcje katalityczng – to ona, przy uzyciu roztworu mocznika NOXy®, rozktada tlenki azotu NOx wazot i wode. Proces ten stosujemy na szerokq skale n i e tylko w prypadku samochodów ciezarowych, a l e takze w spretach rolniczych, budowlanych, czy statkach morskich. Latwo wiec dojst d o wniosku, źe absolutnym fundamentem jest sktad i cystost mocznika, którego uzywamy – trumaczy
Agnieszka Marzec-tazuga – Dyrektor Biura Sprzedazy
Produktów Chemicznych.
  • Nieodpowiednie produkty t o duze ryzyko
NOXy® od Grupy Azoty jest rozwiazaniem wykorzystywanym w systemie SCR, które
umozliwia oczyszczenie szkodliwych zwiazków emitowanych prez silniki Diesla. Dzieki jego uzyciu mozlive jest sprostanie wymogom natozonym przez Unie Europejska w zakresie limitu NOx. Warto wybieraé oryginalny produkt, który pomaga chronit drowie i Srodowisko naturalne przed degradacja.
Liczby nie kłamią – 25 ciezarowek spetniajacych norme EURO V emituje tyle szkodliwych substancji, co 1 ciezarowka w latach 70-tych. Od poczatku 2014 roku obowiazuje norma EURO VI, ustanowiona j u z w 2008 roku przez Parlament Europejski, która ogranicza emisje NOx o kolejne 80%. Przy uzyciu NOXy° AdBlue® wszyscy mozemy sprostac tym wymogom.